Sammanställning av ITP2-kostnader för ledande befattningshavare

Vi hjälper er med redovisningsunderlag för ledande befattningshavares pensionskostnader ITP2 i egen regi.

Enligt årsredovisningen ska pensionskostnaderna för styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare redovisas i företagets årsredovisning.

Kontakta din Företagsansvariga för att få hjälp med en beräkning