Vilka ITP 2-förmåner hanteras i egen regi?

Om ditt företag väljer att hantera ITP 2 i egen regi är det premien för ITP 2-planens ålderspension och värdesäkring som omfattas.

Var hanteras ITP 2-förmånerna? 

ITP 2 i egen regi Hanteras av Alecta Hanteras av Collectum
Ålderspension Värdesäkring Familjepension Sjukpension  ITPK

 

Premien för familjepension, sjukpension och ITPK betalas månatligen till Collectum. Tjänstegruppliv (TGL) betalas till valt försäkringsbolag.