Varmt välkomna till PRI alla före detta SPP Konsult förmedlingskunder

Från och med juni månad kommer PRI Pensionstjänst att förmedla ut pensionsutbetalningarna som tidigare låg i SPP Konsult. Vårt mål är att det ska gå så smidigt som möjligt för er som kunder.

Via vår webbtjänst kommer du åt kopior av fakturor, utbetalningsspecifikationer och deklarationsrapporter med mera.

I samband med övergången från SPP Konsult till PRI har vi fått en del frågor och nedan har vi försökt sammanställa de mest vanligt förekommande.

Frågor och svar
Hur kommer jag in i webbtjänsten?

Längst upp till höger här på webbplatsen klickar du på Logga in och sedan Webbtjänsten – företag. För att kunna logga in måste behörighetsansvarig på ditt företag har lagt upp dig som användare och du måste ha BankId.

Om du vet att du inte är behörig användare vänder du dig till behörighetsansvarig på ditt företag. Om du inte vet vem det är du välkommen att kontakta oss på PRI.

Jag är behörighetsansvarig, hur lägger jag till kollegor?

Längst upp till höger här på webbplatsen klickar du på Logga in och sedan Behörighetsadministration. Väl inne kan du lägga till användare, bestämma på vilken nivå din kollega ska se uppgifter, på företagsnivå eller på individnivå.

Du ansvarar också för att stänga behörigheter när en användare inte längre ska ha tillgång till tjänsten, till exempel när användaren slutar sin anställning. 

Mer detaljerad hjälp om hur du gör finns under fliken Hjälp inne i behörighetsadministrationen.

Hur och vad hittar jag på webbtjänsten?

För att underlätta har vi gjort en instruktion om vad som finns och hur man navigerar på webbtjänsten. Du hitttar den till höger här på sidan. 

Får pensionärerna någon information om bytet av leverantör?

Vi skickar ett välkomstbrev tillsammans med det första utbetalningsbeskedet.

När laddas deklarationsrapporten upp på webbtjänsten?

En sammanställning av AGI-rapporteringen till Skatteverket laddas upp på PRI:s webbtjänst den första i månaden efter utbetalning.

När i månaden skickar PRI ut fakturorna?

Fakturorna går ut mellan den 9 och 12:e i månaden beroende på hur helgerna ligger.

PRI kan antingen e-posta fakturan eller skicka den per post. Kontakta kundtjänst i frågor avseende adressering och referens.

Var hittar jag fakturaspecifikationen?

PRI skickar inte ut några specifikationer med post. Dessa finns att hämta på vår webbtjänst.

För att underlätta har vi gjort en instruktion om vad som finns och hur man navigerar på webbtjänsten. Du hitttar den till höger här på sidan. 

Hur laddar jag upp ett underlag till PRI?

Logga in på webbtjänsten företag och gå till Filbibliotek i det mörkgröna fältet. Här väljer du Skicka fil i det lila fältet. 

När lägger ni upp skuldspecifikationen?

Skuldspecifikationen laddas upp ungefär i mitten av månaden och antalet gånger den levereras beror på vad vi avtalat.

När och hur rapporterar PRI in AGI till Skatteverket?

Dela informationen med en kollega.

Kopiera länk