Den här sidan är för dig som har pension från en företagsegen plan och får pension utbetald via oss.

Utbetalningsbesked

Utbetalningsbesked skickas ut i januari varje år, samt vid förändring av beloppet.

Anmälan eller byte av kontonummer för insättning av pension

Pensionen kan sättas in på konto i valfri bank. Pensionen kan också sättas in på bankkonto i utlandet.

Har du inte anmält något kontonummer kommer din utbetalning på en utbetalningsavi.

Anmälan om nytt eller ändrat konto gör du genom att kontakta oss.

Preliminärt skatteavdrag

PRI är skyldig att göra avdrag för preliminär skatt på utbetalning av pension.

Har du flera utbetalare, ska huvudarbetsgivaren, det vill säga den som normalt betalar ut högsta inkomsten, göra skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På sidoinkomster görs skatteavdrag med 30 procent. Pensionsutbetalare jämställs med arbetsgivare. Mer information om skatter finns på Skatteverkets hemsida.

Om du vill ändra preliminärt skatteavdrag ber vi dig fylla i och skicka in blanketten Ändring av skatteavdrag, alternativt skicka kopia på beslut från Skatteverket till oss.

Bosatt utomlands

För pensionsmottagare bosatta utomlands sker en årlig levnadskontroll. Eftersom folkbokföringen inte har uppgift om dödsfall, vigslar med mera för utlandsbosatta behöver vi få in dessa uppgifter på annat sätt. 

Levnadsintyg skickas årligen till mottagare bosatta utomlands. Mottagaren får intyga på blanketten att han/hon lever, civilstånd, bosättningsland, skatteregistreringsnummer med mera.

Intyget ska skrivas under och stämplas av någon av följande institutioner: Försäkringskassan, svensk ambassad, svenskt konsulat, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet.