Den här sidan är för dig som har pension från en företagsegen plan och får pension utbetald via oss.
Information om pension och pensionsutbetalning

Fredagen den 24 januari 2020 sker årets första utbetalning av pension.
Redan nu kan du se information om din pension i vår webbtjänst för pensionärer. Du loggar in med BankID under Logga in Webbtjänst – privat högst upp till höger här på webbplatsen.

Under vecka fyra och fem skickar vi även ut information om din pension (ej BTP och ITP). Informationen omfattar ett eller flera av nedanstående dokument:

  • Sammanställning av utbetald pension under inkomstår 2019
  • Besked om utbetalning för januari 2020
  • Prognos för kommande utbetalningar under 2020

Utbetalningsbesked

Dina utbetalningsbesked hittar du på vår webbtjänst för pensionärer. Du loggar in med BankID under Logga in Webbtjänst - privat. Utbetalningsbesked skickas även ut i januari varje år, samt vid förändring av beloppet.

Det utbetalningsbesked som skickas i januari innehåller information om utbetald pension föregående år, utbetalning i januari innevarande år samt en prognos för kommande utbetalningar innevarande år.

Anmälan eller byte av kontonummer för insättning av pension

Pensionen kan sättas in på konto i valfri bank. Pensionen kan också sättas in på bankkonto i utlandet.

Anmälan om nytt eller ändrat konto gör du genom att kontakta oss.

Preliminärt skatteavdrag

PRI är skyldig att göra avdrag för preliminär skatt på utbetalning av pension.

Har du flera utbetalare, ska huvudarbetsgivaren, det vill säga den som normalt betalar ut högsta inkomsten, göra skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På sidoinkomster görs skatteavdrag med 30 procent. Pensionsutbetalare jämställs med arbetsgivare. Mer information om skatter finns på Skatteverkets hemsida.

Om du vill ändra preliminärt skatteavdrag ber vi dig fylla i och skicka in blanketten Ändring av skatteavdrag, alternativt skicka kopia på beslut från Skatteverket till oss.

Bosatt utomlands

För pensionsmottagare bosatta utomlands sker en årlig levnadskontroll. Eftersom folkbokföringen inte har uppgift om dödsfall, vigslar med mera för utlandsbosatta behöver vi få in dessa uppgifter på annat sätt. 

Levnadsintyg skickas årligen till mottagare bosatta utomlands. Mottagaren får intyga på blanketten att han/hon lever, civilstånd, bosättningsland, skatteregistreringsnummer med mera.

Intyget ska skrivas under och stämplas av någon av följande institutioner: Försäkringskassan, svensk ambassad, svenskt konsulat, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet.