Information om PRI:s personuppgiftsbehandling för vinstandelsstiftelse

Vi har skickat information till dig om de personuppgiftsbehandlingar PRI utför för din arbetsgivares eller före detta arbetsgivares räkning.

Informationen lämnas för att vi ska uppfylla kraven i det regelverk som träder i kraft den 25 maj 2018. Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).

GDPR kommer att innebära förändringar för företag som behandlar personuppgifter och medför större rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Den information som du fått kräver ingen aktivitet från din sida, men om du har några frågor är du naturligtvis välkommen att kontakta oss på stiftelseadministration. Vill du veta mer om GDPR, se Datainspektionens hemsida.