Vad är en pensionsstiftelse?

En pensionsstiftelse fungerar i princip som ett "eget försäkringsbolag" med uppgift att trygga pensionen till ägaren, en viss grupp av anställda eller till företagets alla anställda.

En pensionsstiftelse kan bildas av alla företag - för att trygga löften om pension till anställda. Dock kan enskilda näringsidkare eller handelsbolagsdelägare ej trygga pensionslöften för egen del, utan endast för anställda.  

Pensionsstiftelsen:

  • är en självständig juridisk person med egen styrelse - styrelsen bestämmer bland annat hur kapitalet skall förvaltas
  • ska bokföra sina transaktioner och  upprätta en årsredovisning
  • betalar avkastningsskatt på samma sätt som försäkringsbolag
  • står under Länsstyrelsens tillsyn.

Arbetsgivaren:

  • utfäster pension (löfte) genom att skriva pensionsutfästelse till de anställda
  • gör en avsättning till stiftelsen (inbetalning)
  • betalar ut pension till pensionärer
  • hämtar gottgörelse för utbetald pension från stiftelsen.

Läs om pensionsstiftelse för företag med ITP i egen regi

Läs om mindre pensionsstiftelser