Mindre pensionsstiftelser

För många mindre och ägarledda företag är pensionsstiftelsen företagets eget ”försäkringsbolag”. Genom att använda pensionsstiftelse som pensionslösning kan företaget fördela pensionskapital och påverka placeringar och kostnader.

Företaget väljer att bilda pensionsstiftelse av olika anledningar.

Flexibelt sparande

När företagets resultat tillåter kan företaget välja i vilken takt kapital ska fonderas till pension.

Valfri kapitalförvaltning

I pensionsstiftelsens styrelse finns företaget representerat och kan därmed bestämma hur kapitalet ska placeras.

Omfördelning av pension

Genom att starta en pensionsstiftelse kan man bygga upp pensionskapital som kan omfördelas mellan dem som omfattas av stiftelsens ändamål.

Valfri uttagstakt

Företaget bestämmer när och på vilket sätt pension ska lyftas och kan välja takt på uttagen. Olika pensionsbelopp kan lyftas från år till år. Det finns därmed en stor frihet när pensionen ska lyftas.

Återlån - placeringsmöjlighet

Företaget kan på vissa villkor återlåna medel ur stiftelsen och därmed kan pensionsstiftelsen bli företagets "egna bank".

Flytt av stiftelse

Flytt av pensionsstiftelse till annat bolag är möjligt med tillstånd från Länsstyrelsen.

Generationsskifte

Med pensionsstiftelse underlättas även generationsskiften.