Vårt erbjudande kring stiftelseadministration

Det huvudsakliga arbetet går ut på att för kunders räkning starta samt sköta administrationen för pensions- och vinstandelsstiftelser. Administrationen sköts genom PRI Stiftelsetjänst AB.

Det här kan vi hjälpa er med

Pensionsstiftelse

 • Att bilda pensionsstiftelsen.
 • Att göra avdragsberäkningar för arbetsgivarbolagen.
 • Att upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration.
 • Att administrera stiftelsens omplaceringar av värdepapper.
 • Att administrera utbetalningar såsom gottgörelser, arvoden och skatter.
 • Att utforma pensionsutfästelser tillsammans med arbetsgivarbolagen.
 • Pensionsplanering.
 • Stöd vid utformning av placeringsreglemente och upphandling av kapitalförvaltning.
 • Kontakter med myndigheter.
 • Avveckling av pensionsstiftelse.

Vinstandelsstiftelse

 • Att bilda vinstandelsstiftelsen.
 • Att ta över administration av befintlig vinstandelsstiftelse.
 • Att upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration.
 • Andelsberäkning och upprättande av andelsbevis.
 • Administration av stiftelsens omplaceringar av värdepapper.
 • Administrera utbetalning av vinstandelar, arvoden och skatter. 

Mer information om PRI Stiftelsetjänst