Stiftelsetjänster

PRI levererar ett komplett stöd till såväl pensions- som vinstandels- och avkastningsstiftelser avseende administration, redovisning och styrelsestöd. Vi fungerar i praktiken som stiftelsens ekonomiavdelning och erbjuder avlastning, ordning och reda. Med hjälp av digitala verktyg samt stöd avseende regelverksuppfyllnad bidrar vi även till riskminimering.

PRI är en oberoende administratör och erbjuder inga kapitalförvaltningstjänster. Detta innebär att våra kunder fritt kan välja vem eller vilka som ska anlitas avseende kapitalförvaltningen. 

Med lång erfarenhet, brett tjänsteutbud, och en kundbas bestående av ca 500 stiftelser, är vi en av de marknadsledande aktörerna inom området. 

Artiklar om stiftelsetjänster