PRI:s stiftelsetjänster omfattar administrations- och redovisningstjänster till stiftelser, såväl pensions- och vinstandelsstiftelser som övriga stiftelser såsom allmännyttiga stiftelser. Vi är marknadsledande när det gäller de två förstnämnda stiftelsetyperna. Detta tack vare vårt kunnande, vår erfarenhet och vårt tjänsteutbud.

Om du söker information om pensionsstiftelser som är kopplade till ägarledda bolag och idrottsföreningar ska du vända till Meriti AB: 

Webbplats: meritistiftelsetjanst.se
Telefon växel: 031-310 97 10