3 oktober 2022

Tjänsten är flyttad till Meriti

Meriti AB har förvärvat PRI Stiftelsetjänst AB och den verksamhet som omfattar pensionsstiftelser som är kopplade till ägarledda bolag och idrottsföreningar samt den personal som arbetar med detta.

Du hittar webbtjänsten hos Meriti Stiftelsetjänst via meritiweb.isec.com