Sedan 1961 har vi hjälpt till att hålla svenska företag starka och konkurrenskraftiga. Med PRI och pension i egen regi kan företagen använda pensionskapitalet i verksamheten och investera i exempelvis forskning och utveckling, alternativt göra avsättning till en pensionsstiftelse och där få en långsiktig finansiering av sina pensionsåtaganden - utan att äventyra de anställdas pensioner. Ett kostnadseffektivt sätt att trygga pensionerna i framtiden och samtidigt öka konkurrenskraften här och nu.

Kundcase

"Väldigt förmånligt ur ett företagsperspektiv." Volvo Cars om pensioner i egen regi.

Med en verksamhet på många platser runtom på jorden ser Volvo Cars flera fördelar med att ha de anställdas pensioner i egen regi. En möjlighet att anpassa risker och goda förutsättningar för att växa och nyinvestera är några av dem.

Se filmen här

Pension i egen regi – bra affär för Scania

Scania är ett av Sverige mest kända företag och en investeringsintensiv verksamhet. Genom åren har pension i egen regi hjälpt till att stärka de finansiella musklerna. Nu tas ytterligare ett steg genom att företaget etablerar en egen pensionsstiftelse.

Läs mer

KORT OM PRI

MODER-BOLAG

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti

Ansvarar för kreditförsäkring och och administration av

ITP 2

i egen regi

Bildades

1961

300

miljarder kronor i försäkringsansvar

101

anställda i Stockholm och Göteborg