Via den egna stiftelsen inleds en ny epok

Pension i egen regi – bra affär för Scania

Scania är ett av Sverige mest kända företag och en investeringsintensiv verksamhet. Genom åren har pension i egen regi hjälpt till att stärka de finansiella musklerna. Nu tas ytterligare ett steg genom att företaget etablerar en egen pensionsstiftelse.

Scania har haft pension i egen regi under lång tid. Idag har drygt 4 000 tjänstemän i den svenska verksamheten ITP 2 i egen regi. Och att denna verksamhet är kapitalintensiv går knappast att ta miste på.

– Vi finns med egna bolag i ett sextiotal länder och tillverkar varje år närmare 100 000 lastbilar, bussar och motorer, berättar Lars Eliasson, Head of Corporate Pension & Executive Benefits i Scania. 

16132-037photogustav-lindh.jpg

Bra finansieringsmodell

Att låta pensionskapitalet stanna och ”jobba” i verksamheten har genom åren lönat sig. Särskilt som utredningar företaget gjort visat att de alternativa lånekostnaderna annars skulle ha blivit högre, det vill säga kostnaderna för att låna upp motsvarande summor som varit tillgängliga via pension i egen regi.

– Vi har konstaterat att det varit väldigt positivt att låna i den egna balansräkningen och att skuldföring alltjämt är en bra finansieringsmodell för oss, säger Lars Eliasson.

PRI Pensionsgarantis Lars Andersson har lång erfarenhet av samarbete med Scania och lyfter fram det han kallar låg produktionskostnad.

– Scania är ett tydligt bevis på hur extremt fördelaktigt det kan vara att finansiera sina tjänstepensionsförmåner i egen regi. Det kan man kalla att ”produktionskostnaden för tjänstepensionsförmånen” blir väldigt låg jämfört med om företaget valt en annan lösning, säger Lars Andersson.

Bildar pensionsstiftelse

Nu tas ännu ett steg i utvecklingen, som beror på att Scania går väldigt bra vilket även ökar pensionsskulden. Ökningen är så pass stor att Scania når de övre risknivåerna enligt PRI:s regelverk. Det har i sin tur öppnat för nya lösningar.

- Vi har valt att etablera en egen pensionsstiftelse, som fungerar som säkerhet för delar av pensionsskulden, berättar Lars Eliasson. Redan för ett par år sedan hade vi en klar bild av skuldutvecklingen och började då förbereda en stiftelselösning.

Det har varit ett omfattande arbete för Scania, men nu är nästan alla bitar på plats och senare i år startar stiftelsen sin verksamhet.

En ny epok

Via den egna stiftelsen inleds en ny epok, som även ställer nya krav på förmågan att förvalta kapital på ett framgångsrikt sätt.

– Tidigare har pensionskapitalet förvaltats i rörelsen med mycket gott resultat. Nu kommer delar av detta kapital istället att förvaltas via stiftelsen. Det är en ny situation för oss, men också en situation som skapar möjligheter för Scania.