Välkommen till vårens utbildningar

Hur fungerar pension i egen regi?

Istället för att företaget varje månad betalar premier för de anställdas pension, är Pension Egen Regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten. Och de framtida pensionärerna får minst lika bra pension som med andra lösningar.

Vårt erbjudande

Tjänstepension BTP

Du som arbetar på bank hittar information om din tjänstepension här

PRI Stiftelsetjänst

Helhetslösningar för pensions- och vinstandelsstiftelser

Sifferfakta