Välkommen till höstens utbildningar

Våra tjänster

Hjälp med kapitalförsäkringar?

Gemensam prognos ITP 1 och ITP 2 = kontroll på kassaflödet

IAS 19 till reducerat pris

Du vet väl att du kan beställa en IAS 19-värdering för ert budgetarbete till reducerat pris?

Delårsvärderingen omfattar bland annat ett prognostiserat utfall per den 31 december 2017 och en prognos för 2018. Självklart utgår vi från färskt underlag och era aktuella antaganden.

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på aktuariella tjänster