Hur fungerar pension i egen regi?

Istället för att företaget varje månad betalar premier för de anställdas pension, är Pension Egen Regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten. Och de framtida pensionärerna får minst lika bra pension som med andra lösningar.

Vårt erbjudande

Läs vår redaktionella annons i Dagens Industris bilaga

PRI Stiftelsetjänst

Helhetslösningar för pensions- och vinstandelsstiftelser

Välkommen till vårens utbildningar