PRI garanterar och administrerar pensioner i egen regi. Sedan 1961 har 261 000 000 000 kronor stannat kvar och arbetat i svenska företag som valt att hantera ITP 2 i egen regi.

Tydlig affärsidé

Vår affärsidé är att garantera och administrera pensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten och själva avgöra hur det används.

Vårt erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelseadministration, konsulttjänster samt information och utbildning.

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
- Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration
- Bildades 1961
- 261 miljarder kronor i försäkringsansvar

Dotterbolag
- PRI Pensionstjänst AB
- PRI Stiftelsetjänst AB

Vi är 95 anställda i Stockholm och Göteborg

Kontakta oss

Årsredovisningar och rapporter

Rating från Standard & Poor´s