Om oss

PRI Pensionsgaranti är ett ömsesidigt skadeförsäkringsföretag som garanterar och administrerar pensioner i egen regi. Genom PRI:s kreditförsäkring är medarbetarnas pensioner tryggade, både när företagen behåller sitt pensionskapital i verksamheten och när de avsätter medel i en stiftelse.

 • Vårt syfte

  Vi tryggar och administrerar pension och stiftelser samt erbjuder relaterade tjänster. Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara lösningar.

  Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

 • Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

  • Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration
  • Bildades 1961
  • 345 miljarder kronor i försäkringsansvar
  • Konsolideringskapital 34 miljarder kronor
  • Officiell rating Standard & Poors, A/stable
  • Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
 • Dotterbolag PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB

  • Pensionstjänster
  • Aktuariella tjänster
  • Stiftelsetjänster
  • Pensionskonsulttjänster för företag inom tjänstepensionsområdet.
 • Vi är cirka 130 anställda i Stockholm och Göteborg

 • Jonas Jonsson är ansvarig utgivare för PRI:s webbplats

 • Några av våra största kunder

  AstraZeneca Electrolux Ericsson
  NCC Posten SAAB
  Sandvik SCA Scania
  Skanska Stora Enso Svenska Lantmännen
  Telia Company Vattenfall Volvo
  Volvo Personvagnar    

Aktuella artiklar