PRI garanterar och administrerar tjänstepensioner i egen regi.

Vårt syfte

Vi tryggar och administrerar pension och stiftelser samt erbjuder relaterade tjänster. Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara lösningar.

Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

Vårt erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelsetjänster samt information och utbildning.

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
- Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration
- Bildades 1961
- 333 miljarder kronor i försäkringsansvar

Dotterbolag
- PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB

Vi är cirka 110 anställda i Stockholm och Göteborg

Våra tjänster

Kontakta oss

Finansiell information

Rating från Standard & Poor´s