Om oss

Vårt syfte

Vi tryggar och administrerar pension och stiftelser samt erbjuder relaterade tjänster. Genom vårt oberoende, vår långsiktighet, kvalitet och unika kompetens har vi möjlighet att säkerställa hela den kedja som krävs för hållbara lösningar.

Därigenom skapar vi värde för både människa och organisation.

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt

  • Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration
  • Bildades 1961
  • 339 miljarder kronor i försäkringsansvar
  • Konsolideringskapital 34 miljarder kronor
  • Officiell rating Standard & Poors, A/stable
  • Tillsynsmyndighet Finansinspektionen

Dotterbolag PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB

  • Pensionsadministration
  • Aktuariella tjänster
  • Stiftelsetjänster
  • Konsulttjänster för företag inom tjänstepensionsområdet.

Vi är cirka 120 anställda i Stockholm och Göteborg.

Några av våra största kunder

AstraZeneca Electrolux Ericsson
NCC Posten SAAB
Sandvik SCA Scania
Skanska Stora Enso Svenska Lantmännen
Telia Company Vattenfall Volvo
Volvo Personvagnar