PRI garanterar och administrerar tjänstepensioner i egen regi.

Tydlig affärsidé

Vår affärsidé är att garantera och administrera tjänstepensioner i egen regi. Verksamheten bygger på att företagen ska behålla sitt pensionskapital i verksamheten eller avsätta det i en pensionsstiftelse.

Vårt erbjudande omfattar kreditförsäkring, pensionsadministration, aktuariella tjänster, stiftelsetjänster och information och utbildning.

Moderbolag är Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt
- Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration
- Bildades 1961
- 339 miljarder kronor i försäkringsansvar

Dotterbolag
- PRI Pensionstjänst AB
- PRI Stiftelsetjänst AB

Vi är 100 anställda i Stockholm och Göteborg

Våra tjänster

Kontakta oss

Finansiell information

Rating från Standard & Poor´s