Privat

Här har vi samlat information till dig som har rätt till pension inom de pensionsplaner PRI administrerar.

 • Årsbrev BTP

  Årsbreven för dig med BTP har nu skickats via Kivra eller post till dig. I pensionsbeskedet informerar vi om BTPK som ett fem (5)-årigt belopp. På Minpension.se redovisas BTPK som ett livslångt belopp. 

 • Uppräkning 2024

  Inför varje årsskifte fattas beslut om eventuell uppräkning av de fribrev och pensionstillägg som ska gälla för kommande år. Så snart vi får beslut från respektive styrelse kommer vi att uppdatera den informationen här.

  BTP värdesäkrar pensioner

  För år 2024 följer våra banker BAO:s rekommendation och höjer pensionerna med 6,48 procent. 

  FPK värdesäkrar pensioner

  För år 2024 höjer FPK pensionerna med 6,48  procent vilket motsvarar KPI-förändringen september 2022 till september 2023. Beslutet gäller pensioner under utbetalning (ålders-, efterlevande- och sjukpensioner) samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (ålders- och efterlevandepensioner). 

 • Du som har andelar i en vinstandels- eller resultatandelsstiftelse

  Logga in via Mina sidor för att se ditt innehav.
  Kontakta PRI Pensions- och stiftelsetjänst med dina frågor. Telefon: 031-778 30 40, vas@pri.se