Kontakt företag och organisation

Adress Stockholm: Regeringsgatan 28 / Box 7504, 103 92 Stockholm 
Växel Stockholm: 08-679 06 00
Adress Göteborg: Mässans gata 8 / Box 5147, 402 23 Göteborg
Växel Göteborg: 031-778 30 40