Företag och organisation

Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster.

 • Välkommen till vårens utbildningar!

  Syftet med PRI:s utbildningspaket är att våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner och med PRI. Därför erbjuder vi utbildningar på några olika nivåer och områden.

 • Årsbesked och kontrolluppgifter från Alecta

  I mitten av januari skickade Alecta ut årsbesked och kontrolluppgifter till alla pensionärer. Om pensionärerna hör av sig till er som arbetsgivare ska ni hänvisa dem till Alectas kundtjänst. Alecta har även bra information på sin webbplats, som ni kan hänvisa dem till och den informationen hittar ni här

 • Vad är pension i egen regi?

  Istället för att företaget betalar premier till ett livförsäkringsbolag är pension i egen regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten alternativt sätter av medel i en pensionsstiftelse. Och de framtida pensionärerna får minst lika bra pension som med andra lösningar.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder kreditförsäkring och administration av ITP 2 i egen regi. Under åren har vi kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster;  pensionstjänster, stiftelsetjänster, aktuariella tjänster och pensionskonsulter. 

Aktuella artiklar