Företag och organisation

Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster.

 • Välkommen till höstens utbildningar!

  Syftet med PRI:s utbildningspaket är att våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner och med PRI. Därför erbjuder vi utbildningar på några olika nivåer och områden.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder kreditförsäkring och administration av ITP 2 i egen regi. Under åren har vi kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster;  pensionstjänster, stiftelsetjänster, aktuariella tjänster och pensionskonsulter. 

 • Beräkningsgrunder för ITP 2 i egen regi

  Förändringarna är beslutade av PRI ideell förening och gäller från och med den 1 januari 2022 och avser diskonteringsränta, livslängdantagande och konsolideringsreserv.

 • Vad är pension i egen regi?

  Istället för att företaget betalar premier till ett livförsäkringsbolag är pension i egen regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten alternativt sätter av medel i en pensionsstiftelse. Och de framtida pensionärerna får minst lika bra pension som med andra lösningar.

Aktuella artiklar