Företag och organisation

Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster.

 • Handbok om ITP i egen regi

  Ta en titt i vår nya, uppdaterade handbok om ITP i egen regi! Handboken är framtagen för att hjälpa dig som vill veta mer om pension i egen regi och hur det fungerar i praktiken. Handboken är en klickbar pdf. Den är enkel att navigera och söka i så du kan med fördel använda den som ett uppslagsverk i din pensionsvardag! 

  Handbok om ITP i egen regi
 • Vad är pension i egen regi?

  Istället för att företaget betalar premier till ett livförsäkringsbolag är pension i egen regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten alternativt sätter av medel i en pensionsstiftelse. Och de framtida pensionärerna får minst lika bra pension som med andra lösningar.

 • Våra tjänster

  Vi erbjuder kreditförsäkring och administration av ITP 2 i egen regi. Under åren har vi kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster;  pensionstjänster, stiftelsetjänster, aktuariella tjänster och pensionskonsulter. 

Aktuella artiklar