Dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB erbjuder administrations- och redovisningstjänster till stiftelser, såväl pensions- och vinstandelsstiftelser som övriga stiftelser såsom allmännyttiga stiftelser. PRI Stiftelsetjänst är marknadsledande när det gäller de två förstnämnda stiftelsetyperna. Detta tack vare vårt kunnande, vår erfarenhet och vårt tjänsteutbud.

PRI Stiftelsetjänst har idag uppdrag från cirka 700 stiftelser. Stiftelserna är knutna till allt från ägarledda företag till stora, börsnoterade bolag. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer, se våra kontaktuppgifter till höger. 

Läs om vårt erbjudande kring stiftelseadministration

Pensionsstiftelse stora företag

Pensionsstiftelse mindre företag

Vinstandelsstiftelse

Övriga stiftelser