Stiftelseadministrationen sköts av det helägda dotterbolaget PRI Stiftelsetjänst AB. Företaget är marknadsledande i Sverige när det gäller helhetslösningar för pensionsstiftelser.

PRI Stiftelsetjänst sköter den löpande administrationen för cirka 700 stiftelser. Kunderna är i huvudsak ägarledda företag, men även medelstora och stora bolag.

Vårt kunnande och Finansinspektionens tillsyn av verksamheten är garantin för en bra stiftelselösning. Kontakta oss gärna om du vill veta mer, se våra kontaktuppgifter till höger. 

Läs om vårt erbjudande kring stiftelseadministration