Stiftelsetjänster

PRI:s stiftelsetjänster omfattar administrations- och redovisningstjänster till stiftelser, såväl pensions- som vinstandelsstiftelser samt övriga stiftelser såsom allmännyttiga stiftelser. Vi är marknadsledande när det gäller de två förstnämnda stiftelsetyperna. Detta tack vare vårt kunnande, vår erfarenhet och vårt tjänsteutbud.

Artiklar om stiftelsetjänster