Aktuariella tjänster

Vi är idag marknadsledare inom värdering av pensionsskulder enligt både svensk och internationell standard.

Gruppen har en bred kompetens både aktuariellt och inom det svenska pensionssystemet. Det gör att vi har möjlighet att hjälpa våra kunder lösa pensionspusslet genom att erbjuda ett flertal tjänster utöver IAS 19 och US GAAP-beräkningar.

Alla våra uppdrag levereras och utformas efter kundens önskemål och behov. Vår dynamiska grupp tillsammans med det systemstöd vi har utvecklat gör att vi kan vara flexibla utifrån kundens krav samt stödja och leverera med högsta kvalitet.

Artiklar om aktuariella tjänster