Våra tjänster

Med pension i egen regi kan företaget behålla pensionskapitalet i verksamheten eller göra avsättning till en pensionsstiftelse och där få en långsiktig finansiering av sina pensionsåtaganden. Pension i egen regi omfattar vanligtvis kreditförsäkring och pensionsadministration. Vi har under åren kompletterat vårt erbjudande till att omfatta ytterligare ett antal tjänster.

 • Kreditförsäkring

  Kreditförsäkringen garanterar medarbetarnas pensioner om företaget kommer på obestånd.

 • ITP 2 i egen regi

  Vi ansvarar för administrationen av ITP 2 i egen regi. Vissa delar sköts genom uppdragsavtal av Alecta och Collectum.

 • Pensionstjänster

  Vi erbjuder pensionstjänster för andra pensionsplaner än ITP 2, såsom företagsegna planer, FTP och BTP. 

 • Aktuariella tjänster

  Vi värderar pensionsåtaganden inom ITP, andra kollektivavtal och företagsegna planer. Det gör vi enligt svensk och internationell redovisningsstandard.  

 • Stiftelsetjänster

  Vi erbjuder ett heltäckande stöd till pensions- och vinstandelsstiftelser samt övriga stiftelser. 

Aktuella artiklar