Lena vägleder i pensionsvardagen

Hon har gjort vad man kan kalla comeback på PRI. Nu är hon tillbaka inom affärsområdet konsulttjänster, där mycket handlar om att vägleda kunderna vid redovisning av pensioner. Möt Lena Rådström, specialist inom aktuariella tjänster.

Berätta mer om dig själv och din roll på PRI

Jag kommer närmast från ett av PRI:s kundföretag. Där arbetade jag som redovisningsekonom i drygt tre år, bland annat med företagets pensioner som tryggades i egen regi. Innan dess arbetade jag under några år inom PRI Stiftelsetjänst, främst med redovisning i pensionsstiftelser. I höstas kom jag tillbaka till PRI och arbetar nu inom affärsområdet konsulttjänster, där jag är kundansvarig och gör pensionsskuldsberäkningar enligt IAS 19 och US GAAP. För några företag är jag dessutom kundansvarig när det gäller ITP 2 i egen regi.

Vad lockade dig tillbaka och vilka nya kompetenser tar du med dig till PRI?

Att det händer mycket i verksamheten kändes lockande. Även möjligheterna att utvecklas inom skuldberäkningar enligt IAS 19 och US GAAP – kombinerat med erfarenheterna från min tidigare roll i kundföretaget – bidrog till att PRI kändes spännande igen. En skillnad nu är att jag bättre kan identifiera mig med kunderna och deras frågeställningar, och därmed vägleda kring de rapporter och underlag de får från PRI till sin redovisning.

Vad vill du främst bidra med till kunderbjudandet?

Jag vill vara ett stöd till personal på våra kundföretag som hanterar pension i egen regi och är beställare av PRI:s beräkningar. Detta blir extra viktigt när det kommer in nya medarbetare på en ekonomiavdelning. Stödet kan gälla praktiska frågor kring hur man sätter upp tidsschemat för kundens skuldberäkning, vilka uppgifter företaget konkret behöver bidra med, men också förklaringar kring hur det fungerar med pension i egen regi. En ny roll för mig är att jag medverkat i vårens kundutbildningar inom redovisning. Det har varit givande, särskilt eftersom vi återigen kunnat träffa kunderna och genomföra utbildningar fysiskt.

Sammanfatta din första tid inom PRI

Det har verkligen överträffat mina förväntningar. Jag har kommit in i en ny roll som är utvecklande, men ändå bygger på den trygghet och grundkompetens jag har med mig. Det märks också att PRI utvecklats och gått framåt under de drygt tre år jag var borta. Arbetet med ständiga förbättringar är ett sådant exempel, men också digitaliseringen som gjort många delar i hanteringen effektivare. Samarbetet i min arbetsgrupp är också positiv. Vi har en bra dynamik, där våra olika yrkesroller och erfarenheter gör att vi åstadkommer väldigt mycket tillsammans.

Relaterade artiklar