Information för ombud BTP och FTP

PRI Pensions- och stiftelsetjänst byter rutin för mäklarförfrågningar.

PRI Pensions- och stiftelsetjänst kommer från 2:a maj 2024 övergå till en ny hantering av fullmaktsförfrågningar. Den innebär att förfrågningar ska genomföras via Fullmaktskollen. Svaren på dessa förfrågningar kommer att distribueras via Postnavet.

För att vi ska kunna distribuera ett fullmaktssvar krävs att mottagaren har tillgång till tjänsten Postnavet. Tjänsten Postnavet kräver BankID eller FrejaID för att teckna avtal. Information om hur du tecknar avtal för att få tillgång till tjänsten hittar du på www.postnavet.se.  

För anställda som tjänar in pension enligt BTP1 hänvisar vi till respektive försäkringsgivare.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via mejl till fullmakt@pri.se.