Information för ombud BTP och FTP

PRI Pensions- och stiftelsetjänst byter rutin för mäklarförfrågningar.

För att leva upp till kraven vid hantering av personuppgifter har PRI Pensions- och stiftelsetjänst beslutat att från och med december 2023 övergå till en ny hantering vid distribution av fullmaktssvar. 

Från och med december besvarar vi inga fullmakter via mejl. För att vi ska kunna distribuera ett fullmaktssvar krävs tillgång till tjänsten Postnavet. Tjänsten kräver BankID eller FrejaID. Information om hur du tecknar avtal för att få tillgång till tjänsten hittar du på Postnavet.se

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via mejl till btpbank@pri.se respektive ftp-medlem@pri.se