Välkommen till vårens utbildningar

Syftet med PRI:s utbildningspaket är att våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner och med PRI. Därför erbjuder vi utbildningar på några olika nivåer och områden.

Introduktion till PRI och ITP 2 i egen regi

Om du är ny inom pension i egen regi rekommenderar vi att du ser filmen om PRI och ITP 2 i egen regi. Utbildningsfilmer om redovisning av ITP 2 i egen regi når du när du är inloggad i webbtjänsten för företag.

Våra utbildningar omfattar följande områden:

 • Kollektivavtalad tjänstepension ITP

  Här fångar vi upp hur ITP-planen är uppbyggd. Vi går igenom både förmånsbestämd ITP 2 och premiebestämd ITP 1 samt vilka olika finansieringsalternativ som finns. Vi går igenom hur ITP 2-skulden och saldo fungerar. Vi rekommenderar att kunderna går denna kurs som grund innan kursen Redovisning av ITP 2 i egen regi, för att få en förståelse för planens konstruktion.

 • Redovisning av ITP 2 i egen regi

  Med ITP 2 i egen regi följer ett annorlunda sätt av redovisning och budgetering, vilket vi fångar upp i denna utbildning. Även om resultatet av redovisningen hos kunderna ofta blir det samma så utförs själva arbetet på olika sätt. Då blir erfarenhetsutbytet viktigt och innebär att deltagare ibland går utbildningen igen för att lära sig mer och få hjälp med problemlösning.

 • IAS 19-utbildning

  IAS 19-rapporteringen ingår i IFRS-redovisningen och görs oftast bara ett par gånger per år. Det medför att behovet av att uppdatera och fräscha upp sina IAS 19-kunskaper kan vara stort, speciellt inför årsskiftet. Detta tillgodoser vi genom att erbjuda kunderna den här utbildningen. Vi möter många kunder som har behov av att öka sin förståelse för innehållet i regelverket för IAS 19, men också få hjälp med att göra rapporteringsprocessen så effektiv och smidig som möjligt.

 • Fördjupning – Bryggan mellan svensk redovisning och IAS 19

  Förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi är ett område som väcker många redovisningsfrågor. Förutom att redovisningen med pensionsskuld i balansräkningen ofta uppfattas som svår och komplex, följer dessutom redovisningen olika regelverk i legal juridisk person jämfört med koncernredovisningen.

 • AGI-utbildning

  Sedan den 1 januari 2019 sker redovisning i arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen på individnivå för samtliga arbetsgivare. Utöver löneutbetalningar ska även pensionsutbetalningar som har tryggats i egen regi inkluderas i arbetsgivardeklarationen hos den arbetsgivare där pensionen tjänats in.