ITP 2 i egen regi

Genom att välja ITP 2 i egen regi som finansieringsform för ålderspensionen blir det möjligt att behålla pensionskapitalet till dess att det är dags att betala ut pensionerna. Företaget får på så sätt en mycket långsiktig finansieringskälla.

ITP 2 ålderspension kan finansieras och tryggas antingen genom att betala premier till Alecta eller genom att hantera pensionen i egen regi. Väljer företaget egen regi skuldförs pensionsutfästelserna för ITP 2 i egen balansräkning alternativt att företaget gör avsättningar till en pensionsstiftelse. Det innebär att företaget kan använda kapitalet fram till dess att det är dags att betala ut pensionen. Om företaget tillämpar ITP 2 i egen regi krävs en kreditförsäkring som tryggar de anställdas pensioner om företaget hamnar på obestånd. PRI Pensionsgaranti garanterar och administrerar ITP 2 i egen regi.

Iden med pension i egen regi

En långsiktig finansieringskälla

Pensionskapitalet fungerar som en mycket långfristig finansieringskälla, samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade.
Många stora företag och koncerner i Sverige har använt sig av pension i egen regi sedan ITP-planens tillkomst år 1960.

Kontakta oss gärna för mer information.

Artiklar om ITP 2