Rapportverktyg – ITP 2 i egen regi

I PRI:s webbtjänst finns flera användbara verktyg och rapporter för arbetet med pensionsskulden. Du som kund hos PRI kan använda samtliga tjänster för ditt företag eller koncern. Du hittar verktygen under Pensionsadministration i webbtjänsten.

Analys pensionsskuld ITP 2

Visar alla poster som påverkat pensionsskulden ITP 2 under valfri period. Ett bra verktyg som ökar förståelsen för hur pensionsskulden förändras över tid. Du väljer själv vilken tidsperiod du vill analysera.

Prognos Pensionsskuld ITP 2

Vid flera tillfällen under året gör PRI prognoser över utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar fem år framåt i tiden. Prognoserna presenteras i webbtjänsten i samband med att vi publicerar skuld och saldo för månaden. Normalt sett kommer nya prognoser under januari, maj, augusti, oktober och november. Du kan även beräkna prognos med ditt företags egna antaganden i webbtjänsten. PRI hjälper även till med längre prognoser över pensionsskulden, ända upp till 99 år. Kontakta din kundansvariga för mer information och prisuppgift.

Gemensam prognos ITP 1 och ITP 2

PRI kan göra en gemensam prognos för ITP 1 och för ITP 2 i egen regi, som baseras på de anställdas löner i dag samt antaganden om framtida personalomsättning, inflation och löneökning. Vi kan göra både långa och korta prognoser, helt beroende på vilket behov ni som företag har. Själva prognosen redovisas via grafer och tabeller, som bland annat visar hur kassaflödet påverkas avseende både ITP 1 och ITP 2.