Våra tjänster för avkastningsstiftelser

Vi erbjuder redovisning och administration av avkastningsstiftelser. Här finns information av vad som ingår i vår tjänst.

Redovisning

 • Löpande redovisning och rapportering
 • Andelsberäkning vid gemensamt placerad förmögenhet (samförvaltning)
 • Bokslut, årsredovisning och deklaration, uppföljning och fullföljd
 • Kontakter med stiftelsens revisorer

Administration

 • Betalning av fakturor, tillsynsavgifter och skatter
 • Utbetalning av arvoden och beviljade medel
 • Kontakter med tillsynsmyndigheter inklusive handläggning av registreringsfrågor

Ansökningsadministration

 • Digitalt ansökningssystem
 • Stöd till sökande via mejl och telefon
 • Vid behov, granskning av ansökningar mot stiftelsens kriterier
 • Uppföljning och fullföljdsrapportering

Styrelsestöd

 • Styrelseportal, sekreterarservice och beredning av styrelsemöten
 • Verktyg för digital signering av protokoll, årsredovisning mm
 • Juridisk- och skatterådgivning (genom samarbetspartners)

 

Artiklar om avkastningsstiftelser