Våra tjänster för övriga stiftelser

PRI erbjuder administration för övriga stiftelser såsom donation-/avkastningsstiftelser samt allmännyttiga stiftelser. Nedan följer en översikt av de tjänster som erbjuds.

Redovisning

 • Hantering av bokföring, periodiska bokslut, årsbokslut och årsredovisning
 • Förslag till inkomstdeklaration och i förekommande fall preliminärdeklaration och skattejämkning
 • Kontakt med revisorer vid granskning av årsredovisning och bokslut

Administration och formalia

 • Administration av anslag och stipendier
 • Webbaserad styrelseportal
 • Utbetalningar av fakturor, tillsynsavgifter, skatter mm.
 • Utbetalning av eventuella styrelsearvoden samt hantering av källskatt och rapportering till Skatteverket
 • Hantering av nyvalda styrelseledamöter och revisorer samt erforderlig kontakt med tillsynsmyndigheter i dessa ärenden samt bevakningar

Ansökan

 • Kundtjänst för sökande
 • Webbaserat ansökningsförfarande och i förekommande fall:
  • granskning av ansökan mot fastställda kriterier samt säkerställande att ansökan faller inom stiftelsens ramar för ändamålet
  • kompletta digitala underlag till stiftelsens granskare och beslutsfattare 

Övrigt (valbara tjänster efter avrop och överenskommelse)

 • Utredningar och analyser
 • Deltagande vid styrelsemöten
 • Rapporter och beräkningar