Vad är en vinstandelsstiftelse?

En vinstandelsstiftelse är ett effektivt och enkelt sätt att engagera och premiera anställda när företaget når uppsatta mål. Företagets personal får därmed möjlighet att ta del i den vinst de är med och skapar.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetent personal motiveras att stanna kvar hos företaget och intresset ökar vid nyrekrytering.

Tydliggör kopplingen mellan prestation och belöning

De anställda ser en tydlig koppling mellan prestation och belöning och kan därmed själva vara med och påverka sin vinstandel.

Utöver avtalad lön

Tilldelning av vinstandel påverkar inte ordinarie lön.

Flexibelt regelverk - företaget bestämmer

Företaget styr hur tilldelning av vinstandelar ska ske och hur beräkningsgrunderna utformas.

Avdragsgillt för företaget

Företaget får inom vissa ramar skatteavdrag för avsättning till vinstandelsstiftelse.

Företaget kan bestämma

  • Vilka anställda som omfattas av vinstdelning.
  • Hur kapitalet får placeras.
  • När utbetalning får göras.

Placering

Vinstandelsstiftelser har möjlighet att placera i fonder eller enskilda värdepapper. Stiftelserna har även möjlighet att placera i företagets aktier.

Komplettering till pension

Vinstandelen kan vara ett bra tillskott till pensionen.