Vinstandelsstiftelse – ett sätt att engagera och premiera anställda

En vinstandelsstiftelse är en egen juridisk person till vilken arbetsgivaren, enligt av företaget beslutade beräkningsgrunder överför vinstmedel till, när uppsatta mål och resultat uppnåtts.

Tilldelningen förvaltas enligt de placeringsbeslut som stiftelsens styrelse fattar. Andelsägarna, tillika anställda eller före detta anställda hos arbetsgivaren, kan sedan inom ramen för stiftelsens regelverk begära utskiftning från stiftelsen (exempelvis i form av tillskott till pensionen). Vid dödsfall tillfaller andelarna dödsboet eller dödsbodelägare.  

 

Till skillnad från individuella bonus- och belöningsprogram omfattar tilldelningen samtliga eller merparten av anställda (enligt skattereglerna måste minst en tredjedel omfattas). Vilket bör skapa förutsättningar för större engagemang hos medarbetarna då de får möjlighet att ta del i den vinst de är med och skapar. 

 

PRI administrerar idag ett hundratal vinstandelsstiftelser där antalet andelsägare uppgår till cirka 175 000 personer. Vi är en oberoende administratör med fokus på administration, däremot erbjuder vi inga kapitalförvaltningstjänster. Kunden väljer fritt vem eller vilka som ska sköta kapitalförvaltningen. 

 

Detta innebär att PRI sköter all övergripande administration, redovisning samt kommunikation med andelsägarna som företrädesvis sker via webbtjänst med bankinloggning. Vi erbjuder därmed avlastning/tidsbesparing, brett stöd samt ordning och reda.  

 

Den breda kompetensen och långa erfarenheten, i kombination med etablerade rutiner, är bland våra styrkor. 

 

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!


PRI Pensions- och stiftelsetjänst

Telefon 031-778 30 40

Mejl vas@pri.se

Artiklar om vinstandelsstiftelser