Information och utbildning

Vi hjälper dig att bli ännu bättre på pension i egen regi

  • Våra utbildningar

    Syftet med PRI:s utbildningspaket är att våra kunder ska känna sig säkra, trygga och få en ökad förståelse i sitt arbete med pensioner och med PRI. Därför erbjuder vi utbildningar på några olika nivåer och områden.

  • Sifferfakta ITP 2

    Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med ITP 2 i egen regi.

  • Informationstjänst

    PRI kan bistå arbetsgivaren där det finns behov av information till anställda.

Artiklar om information och utbildning