Ny utbildning benar ut vanlig redovisningsfråga

En ny PRI-utbildning benar ut frågor om ”bryggan” mellan svensk redovisning och IAS 19. Praktiska övningar ger exempel på hur skillnaden mellan regelverken kan hanteras. ”Pedagogiskt, strukturerat samt ett väl uppbyggt övningsexempel”, tyckte en av deltagarna.

Bryggan uppstår när redovisningen av pensionsskuld i egen regi görs i juridisk person - med svenska redovisningsregler - respektive i koncernredovisningen med internationella redovisningsregler. Bryggan är mellanskillnaderna i värdet på skulden som de bägge regelverken ger upphov till. Utmaningen handlar både om hur mellanskillnaden räknas ut och hur den sedan redovisas.

 

- Vi har länge fått frågor om detta, dels från våra kunder, dels från andra företag som redovisar enligt IAS 19. Därför valde i att skapa en utbildning som fångar upp det här behovet, berättar Carina Backestål Gass, kundansvarig inom konsulttjänster. Syftet är att hjälpa till att förbättra kontrollen och öka tryggheten i redovisningsarbetet.

 

I utbildningen varvas teori och praktik, där slutmålet är att företagen ska få ett praktiskt stöd som är enkelt att anpassa till de egna förutsättningarna.

 

- Hanteringen kan göras på olika sätt och vi presenterar ett bra grundalternativ. Vi har starkt fokus på praktiska exempel, där deltagarna får göra övningar utifrån ett konkret case. De får också med sig en mall hem som är enkel att anpassa till det egna företagets siffror och systemlösningar.

 

Utbyta erfarenheter på plats

 

Utbildningen vänder sig till redovisningsekonomer och controllers. Den har genomförts två gånger under hösten i Stockholm och var fullbokad båda gångerna. Ja, till och med överbokad eftersom det var flera som stod på kö för att få en plats. PRI genomför även digitala utbildningar, men i detta fall var det en poäng att deltagarna kunde träffas på plats.

 

- Det beror bland annat på att de praktiska övningarna ges så mycket utrymme. Då är det bra om deltagarna kan diskutera med varandra och utbyta erfarenheter i en och samma lokal.

 

Erfarenheten hittills är positiv. I utvärderingarna fick utbildningen betyget 4,7 och 4,8 på en femgradig skala. ”Jättebra upplägg med teori, genomgång av uppgift och att sedan få göra själv. Känner att jag nu har mycket bättre förståelse hur bryggan fungerarlöd ett av de andra omdömena. Planen nu är att utbildningen ska genomföras vid flera tillfällen nästa år.

 

- Jag tycker att vi lyckats fånga in behoven på ett bra sätt, sammanfattar Carina Backestål Gass. Samtidigt ska vi göra finjusteringar och fångar då även upp feedback från deltagarna som kan ge förbättringar. 

Relaterade artiklar