Om webbtjänsten - företag

I PRI:s webbtjänst för företag kan du se uppgifter om tjänster ni har hos oss.

Våra kundföretag sköter själva tilldelningen av behörigheter till webbtjänsten via behörighetsadministrationen som du hittar under logga in uppe till höger på vår webbplats. Här hittar du också inloggningen till webbtjänsten - företag. Inloggning sker via BankID.

Företaget utser en behörighetsansvarig som tilldelar behörigheter inom företaget eller i förekommande fall företagsgruppen samt bestämmer åtkomst för respektive person gällande:

  • Företag
  • Tjänst per företag
  • Individinformation för respektive tjänst
  • Deklarationsansvarig (AGI) 

På detta sätt får ni god kontroll över vem som har åtkomst till företagets pensionsskulder, prognoser, individuppgifter, fakturor etc. 

Tjänster som i dagsläget omfattas i webbtjänsten: 

  • Kreditförsäkring
  • ITP 2
  • ITP 1
  • FTP 2
  • Företagsegna planer

Via webbtjänsten levereras även information i filformat och här kan du leverera filer till oss på ett säkert sätt.

Artiklar om information och utbildning