Vad är pension i egen regi?

Istället för att företaget betalar premier till ett livförsäkringsbolag är pension i egen regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten alternativt sätter av medel i en pensionsstiftelse. Och de framtida pensionärerna får minst lika bra pension som med andra lösningar.

Företaget tar upp pensionsåtagandet som en skuld i balansräkningen och pengarna börjar betalas ut först vartefter de anställda pensioneras. På så sätt får företaget kontroll på kapitalet på ett sätt som inte uppnås vid köp av pensionsförsäkring. Kapitalet kan också placeras i en pensionsstiftelse.

Genom kreditförsäkringen som företaget tecknar garanterar PRI att den anställde får sin pension även om arbetsgivaren skulle hamna på obestånd.

Att kunna erbjuda en företagsegen plan inom kollektivavtalets ram, kan vara ett bra verktyg för att attrahera och behålla kompetent personal. Det kan också vara en bra affär för företaget.

Kontakta oss gärna så berättar vi mera