Hållbarhet

Här hittar du information om vårt hållbarhetsarbete.

PRI:s hållbarhetsarbete inriktas på områden där vi kan göra skillnad. Vi vill bidra till hållbar utveckling eftersom detta är värdeskapande för PRI och för samhället i stort. Hållbarhetsfrågorna är integrerade i hela verksamheten.