Användarvillkor för PRI Pensionsgarantis webbplats

Välkommen till PRI Pensionsgarantis webbplats! Vi vill informera dig om vilka regler som gäller för webbplatsen som tillhör Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti). När du använder information från webbplatsen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor. Vissa tjänster som PRI Pensionsgaranti tillhandahåller kan omfattas av ytterligare villkor och regler.

Upphovsrättskyddat innehåll

Innehållet på webbplatsen är upphovsrättskyddat och tillhör i sin helhet PRI Pensionsgaranti. Detta innebär exempelvis att mångfaldigande av innehållet inte är tillåtet. Där inte PRI Pensionsgaranti är upphovsman, innehas upphovsrätten av tredje man. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar till PRI Pensionsgarantis webbplats. Alla länkar till webbplatsen skall gå till startsidan om inte annat särskilt överenskommits med PRI Pensionsgaranti. PRI Pensionsgaranti ansvarar inte för länkar till externa webbplatser. En länk från webbplatsen till en annan webbplats innebär inte någon garanti, eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av innehållet på denna.

De varumärken eller andra kännetecken som PRI Pensionsgaranti äger får inte användas utan skriftligt godkännande från PRI Pensionsgaranti. Det är inte tillåtet att använda PRI Pensionsgarantis varumärken, kännetecken eller firma på ett sådant sätt att ”falska träffar” möjliggörs i olika sökmotorer (”meta-taggar”).

Den information som finns på PRI Pensionsgarantis hemsida är endast avsedd som information och utgör inte rådgivning. PRI Pensionsgarantis strävar efter att informationen på webbplatsen skall vara aktuell. PRI Pensionsgaranti kan dock inte garantera att informationen alltid är korrekt, uppdaterad eller fullständig. Det finns även en risk för att informationen kan innehålla tekniska brister.

PRI Pensionsgaranti ansvarar inte för att webbplatsen eller information, mjukvara eller annat material som kan laddas ner är felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Användare av webbplatsen rekommenderas därför att använda lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara.

Användning av materialet på webbplatsen sker på användarens egen risk. PRI Pensionsgaranti ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

PRI Pensionsgaranti förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor.