Kontakta oss

När du vill kontakta oss kan du välja mellan att ringa, skicka post, mejla eller att besöka oss.

Vår postadress är:
PRI
Box 7504
103 92 Stockholm 

Besöksadressen är:
Regeringsgatan 28
111 52 Stockholm

Telefonnummer: 08-679 06 00.
Mejladress: info@pri.se 

Om du vill mejla direkt till någon av oss på PRI så är adressen förnamn.efternamn@pri.se. 

PRI Pensionsgarantis organisationsnummer är 502014-6279 och styrelsens säte är i Stockholm.

PRI Pensions- och stiftelsetjänster AB:s organisationsnummer är 556695-8194 och styrelsens säte är i Stockholm. 

Kontaktuppgifter till vårt kontor i Göteborg hittar du här

 

Marknad
Kreditförsäkring
Aktuariella tjänster
Stiftelsetjänster
Pensionskonsulter