Kontakta oss

När du vill kontakta oss kan du välja mellan att ringa, skicka post, mejla eller att besöka oss.

Vår postadress är:
PRI
Box 7504
103 92 Stockholm 

Besöksadressen är:
Jakobsgatan 6
111 52 Stockholm

Telefonnummer: 08-679 06 00.
Mejladress: info@pri.se 

Om du vill mejla direkt till någon av oss på PRI så är adressen förnamn.efternamn@pri.se. Om du vill skicka ett fax till oss är numret 08 611 00 26.

PRI Pensionsgarantis organisationsnummer är 502014-6279 och styrelsens säte är i Stockholm.

PRI Pensionstjänst ABs organisationsnummer är 556695-8194 och styrelsens säte är i Stockholm.

Kontaktuppgifter till vårt dotterbolag PRI Stiftelsetjänst AB i Göteborg hittar du här.

Marknad
Kreditförsäkring
Aktuariella tjänster
Stiftelseadministration
Pensionskonsulter