Delårsrapportering IAS 19

Vi värderar och rapporterar samtliga förmånsbestämda planer enligt de internationella redovisningsregelverken IAS 19 och US GAAP.

Vad innebär delårsrapportering?

Vissa kunder rapporterar pensionsskulden regelbundet under året, utöver årsskifterapporteringen.

Vi har möjlighet att värdera skulden under året och leverera en delårsrapport, vilket visar hur skulden förändras utifrån uppdaterade dataunderlag och aktuella marknadsförhållanden.

Eftersom IAS 19 och US GAAP-skulden baseras på parametrar som är beroende av marknadsförändringar kan det ske stora förändringar i skulden vid stora svängningar på den finansiella marknaden.

Varför ska ni göra en delårsvärdering?

  • Resultatet kan användas till kvartalsrapporteringen.
  • Nyckelpersoner kan hålla sig uppdaterade om utvecklingen av skuld och prognos.
  • För att undvika oönskade överraskningar genom att ha regelbunden rapportering baserad på uppdaterade parametrar och dataunderlag.
  • För att bemöta krav från revisorer och investerare.

Artiklar om aktuariella tjänster