Parameteranalys IAS 19

Rättvisande och mer försvarbara parametrar. Det är målet med parameteranalysen. Den ger en analys av de parametrar som används i IAS 19-värderingen.

PRI hjälper kunden med IAS 19-värdering av pensionsskulden. Värderingen baseras på en handfull parametrar, varav diskonteringsräntan och inflationen är beroende av och uppdateras i takt med marknadsförändringar. Parameteranalysen ger ett förbättrat beslutsunderlag för övriga parametrar såsom löneökningar, avgångsintensitet och livslängd.

Ökade krav från revisorer och från börsen

Bakgrunden är att omvärlden såsom revisorer och börsen visar allt större intresse för dessa parametrar. Det innebär att kraven ökar på företagen när det gäller att förklara och försvara varför värderingen av pensionsåtagandena ser ut som den gör. Därför har vi tagit fram en analys där vi genomlyser dessa parametrar. Det gör parametrarna mer välgrundade och gör skuldvärderingen mer rättvisande.

Parametrar som baseras på företagsspecifika data

För löneökningar, avgångsintensitet och livslängdsantagande gör PRI en kundspecifik analys, som baseras på företagets historiska data. Vi kan till exempel se ett klart samband mellan ökad ålder, sjunkande löneökningar och förändringar i avgångsintensitet, speciellt givet att ITP 2 bestånden blir äldre med åren. Det här innebär att många företag kan behöva se över sina parametrar.

Analysen behöver inte göras årligen, men kanske vart tredje eller fjärde år. Parameteranalys kan förberedas för befintliga IAS-kunder med ITP 2 bestånd men även för icke IAS-kunder.

Artiklar om aktuariella tjänster