I en typisk IAS 19- och US GAAP leverans ingår

 • Processplanering.
 • Stöd i parametersättning.
 • Aktuariell rapport som beskriver pensionsplanerna och beräkningsresultatet.
 • Koncernrapport och en rapport per bolag.
 • Effekter av särskild löneskatt
 • Prognos för kommande bokslutsår.
 • Känslighetsanalys avseende de viktigaste parametrarna.
 • Resultatmöte.
 • Stöd i frågor från revisorerna.

Vid behov kan vi även hjälpa till med

 • IAS 19-koordinering.
 • Delårsrapportering.
 • Parameteranalys.
 • Kassaflödes-prognos.
 • Särredovisning per kostnadsställe eller kategori.