Svensk pensionsskuld

Vi kan hjälpa till med att värdera pensionsåtagandena för både ITP och företagsegna planer enligt svenska räkenskapsprinciper.

Vad kan hanteras i egen regi?

ITP 2 kan hanteras i egen regi. För den anställda är ITP 2 i egen regi identisk med den ITP 2 som försäkras hos Alecta. Även företagsegna planer som till exempel chefspensioner och avgångspensioner hanteras i egen regi i allt större utsträckning.

Värdering av alla typer av förmånsbestämda planer

På uppdrag av företag, pensionsstiftelser, pensionskassor, sjukkassor och understödsföreningar värderar vi pensionsskuld avseende till exempel chefsplaner och löne- och bonusavstående.

Analys och prognos av pensionsskuld

Förutom värderingen av pensionslöftet kan vi även hjälpa till med att analysera dess förändring samt på både lång och kort sikt prognostisera såväl pensionslöftet som framtida pensionsutbetalningar, samt sköta pensionsutbetalningarna.

Artiklar om aktuariella tjänster