FPK, Försäkringsbranschens pensionskassa - Tjänstepensionsförening

FPK anlitar PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB för sin pensionsadministration av FTP 2.

Hantering av ändringar

På vår webbtjänst sköter ni bland annat handläggning av personalens löner, anställning och frånvaro. För ett större bestånd gör man detta enklast genom att ladda upp en fil. Specifikation och format på filen finner du under frågor och svar. För enskilda individer kan man även använda våra webbformulär. Har du ytterligare frågor om ändringar är du välkommen att höra av dig till oss på mejl ftp-medlem@pri.se

Kundtjänst

Vår kundtjänst hanterar samtal både från arbetsgivare och försäkrade. Våra öppettider är klockan 9-11 och 12-16 förutom under juni till augusti när vi har öppet 9-11 och 12-15. 

Försäkrade

Era anställda med FTP 2 kan logga in på minpension.se och se sin tjänstepension. Det finns även information om FTP-avtalet under Försäkrad här på webbplatsen