Starkare på stiftelsetjänster

Nu flyttar PRI fram positionerna inom stiftelsetjänster. Rejält! Genom förvärvet av Skandikons stiftelseadministration ökas beståndet med ett femtiotal stiftelser. Kompetensen breddas och PRI Stiftelsetjänst får även en Stockholmsfilial.

– Affären är i linje med vår ambition att öka vår marknadsandel inom stiftelseadministration, säger PRI Pensionsgarantis vd Jonas Jonsson. Affären ger ett bra tillskott när det gäller kompetens och erfarenhet i och med den personal som följer med till PRI.

Främst växer affären avseende vinstandelsstiftelser. Tidigare administrerar PRI cirka 85 000 andelsägare, med tillskottet från Skandikon ökar antalet andelsägare till imponerande 125 000.

– Det är fantastiskt roligt säger Annika Viberud, vd för PRI Stiftelsetjänst AB. Men nästan ännu roligare är att vi nu verkligen breddar oss och får fler stiftelser samt kompetens avseende övriga stiftelseformer som avkastningsstiftelser. Det är ett område där vi ser stor potential framöver.

Tre kompetenta medarbetare följer med i verksamhetsövergången. Eftersom de idag arbetar i Stockholm öppnar PRI Stiftelsetjänst redan nu i december en Stockholmsfilial på PRI:s huvudkontor på Jakobsgatan, vilket är ytterligare en fördel med affären fortsätter Annika Viberud. Vi är glada att kunna välkomna medarbetare som gjort en aktningsvärd insats bland annat avseende kundnöjdhet på Skandikon, vilket känns mycket bra. De kommer att bidra med nya perspektiv och erfarenheter.

För de vinstandelsstiftelser som nu knyts till verksamheten väntar en nydaning. Succesivt kommer de att slussas in i PRI:s IT-lösningar som framförallt innebär att andelsägarna erbjuds en mycket uppskattad webbtjänst, som utöver digital kommunikation möjliggör administration genom inloggning med BankID. Webbtjänsten har länge varit en av PRI:s vassaste konkurrensfördelar när det gäller Vinstandelsstiftelser.

– Nu blir vi ledande i Sverige inom stiftelseadministration, sammanfattar Annika Viberud. Affären ger oss en bra grund att bygga vidare på och kommer att möjliggöra effektiva digitala lösningar för våra kunder även inom andra områden. Det ser vi fram emot. 

Relaterade artiklar