Löneväxling allt vanligare – men alla är inte vinnare

I allt fler företag löneväxlar anställda till extra pensionssparande. Det visar undersökningen som PRI och Alecta gjort. Det finns fördelar, men också frågor. Företag som vill hjälpa sina medarbetare behöver ha hela bilden klar för sig. Undersökningen bidrar till detta.

Idag har drygt åtta av tio företag i undersökningen anställda som löneväxlar. Det är fler än för fem år sedan. En förklaring till ökningen är att företagen erbjuder löneväxling för att framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Samtidigt visar studien att många arbetsgivare är osäkra på hur löneväxling ska hanteras. Hälften av företagen vet inte om de kompenserar för det bortfall av ordinarie tjänstepension som löneväxling kan medföra.

- Företag som erbjuder löneväxling behöver känna till konsekvenserna, och inte minst ta ställning till en rad frågor. Att löneväxla kan vara bra för många men det finns en del att tänka på. Och löneväxling är inte alltid det bästa sättet att spara extra till pensionen på. Vår rapport innehåller kunskap som stärker kompetensen och gör det lättare för arbetsgivarna att fatta medvetna beslut, säger Sina Andersson, pensionskonsult på PRI och en av rapportförfattarna.

Ingen självklarhet

Studien följer upp en undersökning som gjordes 2016. Undersökningsföretaget Ipsos telefonintervjuade 300 pensionsansvariga/HR-chefer i november och december 2020.

- Det inte är som många tror - att löneväxling nästan alltid innebär lägre inkomstskatt samt att ju högre lön/skatt idag, desto bättre att löneväxla. Och i så fall gärna höga belopp. Isolerat till just inkomstskattefrågan är löneväxling långt ifrån en självklarhet för alla, säger Sina Andersson.

I arbetet som pensionskonsult inom PRI får han ibland frågor från företag som vill erbjuda löneväxling. Inte sällan handlar det om hjälp med att sätta upp en policy.

- Vi bistår genom att först backa bandet och ställa de grundläggande frågorna så att företaget får en nyanserad bild av sin inblandning och kan göra viktiga ställningstaganden. En aspekt av vikt är att det ska finnas ett löneväxlingsavtal mellan företag och anställd, där bland annat ansvarsfrågorna regleras.

Sina Andersson ger också några ord på vägen till företag som funderar på att erbjuda löneväxling.

- Löneväxling sker i regel via en tjänstepensionsförsäkring med företaget som ägare. Företaget väljer samarbetspart och försäkringsgivare, sätter upp en policy och så vidare. Det innebär att företaget i allra högsta grad är inblandat och tar på sig ett ansvar, om inte alltid rent juridiskt så moraliskt.

- Det är många detaljer och aspekter att tänka på och långt ifrån alla som löneväxlar eller vill löneväxla är ”vinnare”. Som privatperson kan ett sparande med skattade pengar - i till exempel Investeringssparkonto, ISK - vara ett lämpligare alternativ.

Ge pengarna växtkraft

I rapporten görs också jämförelser mellan hur förmånlig löneväxling är jämfört med privat sparande via Investeringssparkonto, ISK. De visar att löneväxling är mest förmånligt för anställda med en månadslön mellan 46 000 och cirka 55 000 kronor.

Det finns också finns en övre lönegräns där fördelarna med löneväxling avtar. Det beror på att den anställde då inte kan räkna med en lägre marginalskatt på pensionsinkomsten, särskilt inte sedan värnskatten slopades. För den med hög lön kan det därför vara nästan lika förmånligt att spara själv på ISK eller i en kapitalförsäkring, utan att blanda in arbetsgivaren.

- Löneväxling är klart förmånligt för vissa, särskilt för den som vill gå extra tidigt i pension. Men det viktigaste beslut du kan fatta om du vill bättra på din pension är att börja spara över huvud taget. Investera pengarna så de får växtkraft och se till att hålla avgifterna nere, sammanfattar Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.

Relaterade artiklar