Partnerskap gav smidigt övertagande av Nordeas stiftelsetjänster

Nära samarbete och förståelse för kundens behov – det var avgörande när Nordea outsourcade sin stiftelseadministration till PRI. Det nya samarbetet gäller Nordeas Pensionsstiftelse, där det snabba övertagandet gick smidigt och har gjort att hanteringen nu förfinats.

Det var förra året som Nordea bestämde sig för att outsourca administrationen av pensionsstiftelsen, som tryggar pension för cirka 20 000 medarbetare. Till bilden hör att nya regler och EU-direktiv gjort stiftelseadministrationen mer komplex och banat väg för beslutet.  

- Vi ville ha en hantering som präglas av säkerhet, trygghet och även av leveranssäkerhet. Efter att ha utvärderat olika aktörer föll valet på PRI. Vi känner att vi får en bra uppbackning och ett stöd där vi inte är beroende av enskilda personer, berättar Anders Brink, styrelseledamot i Nordeas Pensionsstiftelse.

Viktigt med partnerskap

För PRI:s del tog arbetet fart under sensommaren då förberedelserna för övertagandet kom i gång. En gemensam styrgrupp bildades som snabbt kopplade grepp om processen.

- Att ha ett bra partnerskap med kunden är viktigt och det har vi verkligen haft med Nordea, säger Mats-Olof Andersson, kundansvarig inom PRI Stiftelsetjänst. Från PRI:s sida gäller det också att snabbt förstå kundens behov, men även säkra roller och ansvar i övergångsprocessen.

Att Nordea valde PRI tror han delvis beror på att företagen samarbetat tidigare, bland annat kring Nordeas Vinstandelsstiftelse.

- Samtidigt har PRI en hög trovärdighet i marknaden och kan erbjuda mycket pensionskunnande under ett och samma tak.

Förfinad redovisning 

Det har nu gått några månader sedan övertagandet genomfördes. Ett årsbokslut för 2021 har tagits fram för stiftelsen och rutinerna har hunnit sätta sig.

- Vi är nöjda med resultatet och vi har även gjort en del förbättringar, sammanfattar Anders Brink. Exempelvis har redovisningen förfinats jämfört med tidigare. Kvartalsrapporterna har ersatts med månadsrapporter från PRI, vilket också är bra. Samtidigt har vi regelbundna kvartalsmöten tillsammans då vi gör uppföljningar av stiftelsearbetet och diskuterar utvecklingsfrågor.

Relaterade artiklar