Starkt resultat ger återbäring till kunderna

PRI lämnar återbäring för 2021. Bakgrunden är den starka konsolideringen. Sammanlagt 400 miljoner kronor betalas ut till kunderna senare i år. Återbäringen baseras på de kreditförsäkringspremier ett företag betalat in de senaste tio åren.

- Det är glädjande att kunderna som också är våra ägare får vara med och ta del av det starka resultat som PRI visar trots ett år av pandemi, berättar PRI:s kreditförsäkringschef Kennet Bergh. Resultatet för år 2021 uppgick till 3,6 miljarder kronor före skatt och bokslutsdispositioner.

Det är nivån på PRI:s konsolidering som avgör om återbäring kan lämnas. Senast det gjordes var 2015.

- Enligt regelverket kan styrelsen fatta beslut om återbäring när konsolideringen överstiger 21 procent. Och för 2021 handlar det om en återbäring om sammanlagt 400 miljoner kronor.

Kennet betonar att PRI har en fortsatt god konsolidering även efter att den nu beslutade återbäringen betalats ut.

- Vi står således starkt, trots den svagare börsutvecklingen hittills under 2022 och trots osäkerheten i omvärlden.

Premiegrundande återbäring

Att konsolideringen stärktes 2021 beror dels på den goda kapitalavkastningen, dels på att det varit väldigt få skador i försäkringsverksamheten. Återbäringen planeras till i maj/juni 2022.

- Den baseras på de premier som ett kundföretag betalat in under de senaste tio åren, med undantag för tilläggspremier som inte är återbäringsgrundande, berättar Kennet Bergh.

Relaterade artiklar