IAS 19 och US GAAP, marknadsläge ränta och inflation

Marknadsförhållandena har svängt kraftigt sedan årsskiftet och givet marknadsläget den 31 mars så har både långräntor och inflation gått ner jämfört med Q4 2022.

Ränteläge den 31 mars 2023

Marknadsförhållandena har svängt kraftigt sedan årsskiftet och givet marknadsläget den 31 mars så har långräntorna gått ner jämfört med Q4 2022. För de flesta företag handlar det om en sänkning av diskonteringsräntan med motsvarande omkring 0,2 – 0,3 procentenheter, beroende på er pensionsskulds duration. En sänkning av diskonteringsräntan ger en skuldökande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Inflation den 31 mars 2023

Även marknadens långsiktiga förväntningar avseende inflationen har svängt kraftigt under året och ligger nu cirka 0,2 - 0,3 procentenheter lägre än vid Q4 2022. En sänkning av inflationsantagandet ger en skuldminskande effekt innevarande år. Pensionskostnaden påverkas först nästkommande år.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det lägre antagandet om diskonteringsränta (som ökar skulden) och det lägre antagandet om inflation (som minskar skulden) i stor utsträckning balanserar ut varandra.

Är du inte redan IAS 19- eller US GAAP-kund hos oss? Tveka inte att kontakta oss på aktuariella.tjanster@pri.se.

Relaterade artiklar