Sifferfakta ITP 2

Här ser du siffror och procentsatser som kan vara bra att känna till för dig som arbetar med ITP 2 i egen regi.

Siffrorna uppdateras varefter de fastställs. Förklaringstexter finns längst ner på sidan. Hör gärna av dig om du saknar något. 

2024 2023 2022 2021 2020
Allmänna procentsatser
Finansiell kostnad ITP 2 3,0% 3,0% 3,0% 4,0% 4,0%
Diskonteringsränta ITP 2 2,85% 2,85% 2,85% 3,84% 3,84%
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) 6,48% 10,84% 2,51% 0,39% 1,45%
Pensionstillägg ITP 2 (I) 6,48% 10,84% 2,51% 0,39% 1,45%
Driftskostnad ITP 2
- på nyavsättning 0,4693% 0,6462% 0,6814% 0,6168%
- på ingående skuld 0,031% 0,0389% 0,0374% 0,0390%
Saldoränta ITP 2 (II) 3,36% -0,23% -0,13% 0,2%
Kreditförsäkringspremie
Inlösenkostnad utan säkerheter 0,225% 0,225% 0,225%
Inlösenkostnad med övriga säkerheter 0,135% 0,135% 0,135%
Inlösenkostnad med fullgoda säkerheter 0,045% 0,045% 0,045%
Avkastningsskatt
Uttagsprocent 0,3720% 0,2190% 0,075%* 0,075%* 0,075%*
Skattesats 15,00% 15,00% 15% 15% 15%
Löneskatt
Avdragsprocent 2,108% 1,241% 0,136% 0%** 0,0255%
Skattesats 24,26% 24,26% 24,26% 24,26% 24,26%
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) 2,48% 1,46% 0,16% -0,07%* 0,03%*
Inkomstbasbelopp (ibb)
1 ibb 76 200 74 300 71 000 68 200 66 800
7,5 ibb 571 500 557 250 532 500 511 500 501 000
10 ibb 762 000 743 000 710 000 682 000 668 000
20 ibb 1 524 000 1 486 000 1 420 000 1 364 000 1 336 000
30 ibb 2 286 000 2 229 000 2 130 000 2 046 000 2 004 000
Prisbasbelopp (pbb)
1 pbb 57 300 52 500 48 300 47 600 47 300
7,5 pbb 429 750 393 750 362 250 357 000 354 750
10 pbb 573 000 525 000 483 000 476 000 473 000
20 pbb 1 146 000 1 050 000 966 000 952 000 946 000
30 pbb 1 719 000 1 575 000 1 449 000 1 428 000 1 419 000

(I) Fastställs av Alectas styrelse och därefter formellt även av PRI ideell förening.
(II) Preliminär under året, fastställs i december.
(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket. 

* Avkastningsskatt - nytt från 2017

Den 1 januari 2017 infördes ett golv för statslåneräntan vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsmedel. I de fall den genomsnittliga statslåneräntan understiger 0,5 procent ska golvet på 0,5 procent tillämpas istället för statslåneräntan.

** Genomsnittlig statslåneränta

Den 1 januari 2017 infördes ett golv för statslåneräntan vid beräkning av skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsmedel. I de fall den genomsnittliga statslåneräntan understiger 0,5 procent ska golvet på 0,5 procent tillämpas istället för statslåneräntan.

Den genomsnittliga statslåneräntan för 2020 var enligt Skatteverkets beslut -0,07 procent. Avdragsprocenten kan dock bli lägst 0 procent.