AGI-utbildning

Sedan den 1 januari 2019 sker redovisning i arbetsgivardeklaration enligt skatteförfarandelagen på individnivå för samtliga arbetsgivare. Utöver löneutbetalningar ska även pensionsutbetalningar som har tryggats i egen regi inkluderas i arbetsgivardeklarationen hos den arbetsgivare där pensionen tjänats in.

PRI levererar varje månad AGI-underlag avseende pensionsutbetalningar för ITP 2 samt även företagsegna planer som administreras av PRI, till Skatteverkets E-tjänst för de arbetsgivare som har tryggat dessa planer i egen regi. På denna utbildning går vi igenom hur processen för AGI-rapporteringen från PRI ser ut och vad ni som deklarationsskyldig arbetsgivare behöver göra och tänka på.

Syfte

Att ge kunskap och informera om AGI-rapporteringen från PRI och vad ni som deklarationsskyldig arbetsgivare med pension i egen regi behöver göra. 

Målgrupp

Du som arbetar med rapportering av arbetsgivardeklaration.

Innehåll

  • Övergripande process
  • Rollen deklarationsansvarig
  • Webbtjänsten
  • AGI Avstämningsrapporter
  • Rättelser
  • Att tänka på

Du kan läsa mer om AGI här.