IAS 19-utbildning

IAS 19-rapporteringen ingår i IFRS-redovisningen och görs oftast bara ett par gånger per år. Det medför att behovet av att uppdatera och fräscha upp sina IAS 19-kunskaper kan vara stort, speciellt inför årsskiftet. Detta tillgodoser vi genom att erbjuda kunderna den här utbildningen. Vi möter många kunder som har behov av att öka sin förståelse för innehållet i regelverket för IAS 19, men också få hjälp med att göra rapporteringsprocessen så effektiv och smidig som möjligt.

Syfte

Att ge grundläggande kunskap om den internationella redovisningsstandarden IAS 19, vilken omfattar förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen.

Målgrupp

Du som arbetar med eller tar beslut kring ekonomisk redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader i företag som omfattas av kraven på redovisning enligt IAS 19.

Innehåll

 • Vad IAS 19 innebär och vilka som omfattas.
 • Beräkning av pensionsskuld enligt PUC-metoden.
 • Vad som bör beaktas vid fastställande av beräkningsantaganden.
 • Särskilda händelser
 • Särskild löneskatt
 • Skillnaden mellan svensk skuld och IAS 19
 • Genomgång av PRI:s IAS 19-rapportering, bland annat:
  • Aktuariella vinster och förluster
  • Balans- och resultaträkning

Utbildningen är utformad för PRI:s kunder men är även öppen för er som inte har PRI som ordinarie IAS 19-leverantör.

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning av tillfällena i Stockholm och Malmö av annan anledning än sjukdom och som sker senare än en vecka före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor exklusive moms. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega. 

Vid fysiska tillfällen bjuder vi på lunch mellan klockan 12.00 och 13.00. Observera att det är separat anmälan nedan. Kombinera gärna denna kurs med utbildningen Redovisning av ITP 2 i egen regi som hålls på förmiddagen samma dag

Möjlighet att anmäla dig till höstens utbildningar kommer efter sommaren.