Kollektivavtalad tjänstepension ITP

Här fångar vi upp hur ITP-planen är uppbyggd. Vi går igenom både förmånsbestämd ITP 2 och premiebestämd ITP 1 samt vilka olika finansieringsalternativ som finns. Vi går igenom hur ITP 2-skulden och saldo fungerar. Vi rekommenderar att kunderna går denna kurs som grund innan kursen Redovisning av ITP 2 i egen regi, för att få en förståelse för planens konstruktion.

Syfte

Att ge kunskap och förståelse kring den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP, avdelning 1 och 2 samt vilka olika finansieringsalternativ som finns. Detta är en kurs som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ITP-planenens olika delar och begrepp.

Målgrupp

Du som arbetar med pensioner i någon form, och som vill lära dig mer om företagets tjänstepension ITP.

Innehåll

  • Kort om Allmän pension och kollektivavtal
  • ITP avdelning 1 och 2
  • Kollektivavtalade gruppförsäkringar
  • Finansieringsalternativ
  • Pensionsskuld ITP 2
  • Kreditförsäkring för pension i egen regi

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning av tillfällena i Stockholm och Malmö av annan anledning än sjukdom och som sker senare än en vecka före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor exklusive moms. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Möjlighet att anmäla dig till höstens utbildningar kommer efter sommaren.