Redovisning av ITP 2 i egen regi

Med ITP 2 i egen regi följer ett annorlunda sätt av redovisning och budgetering, vilket vi fångar upp i denna utbildning. Även om resultatet av redovisningen hos kunderna ofta blir det samma så utförs själva arbetet på olika sätt. Då blir erfarenhetsutbytet viktigt och innebär att deltagare ibland går utbildningen igen för att lära sig mer och få hjälp med problemlösning.

Syfte

Att öka kunskapen om ITP 2 i egen regi och dess påverkan på företagets pensionsadministration och ekonomiska redovisning.

Målgrupp

Chefer och medarbetare som arbetar med och vill förstå företagets ekonomiska redovisning av pensionsskuld och pensionskostnader.

Innehåll

  • Bakgrund
  • Underlag för redovisning av ITP 2 i egen regi
  • Redovisning av ITP2 enligt Swedish GAAP
  • Redovisning vid stiftelsetryggande
  • Controllerns perspektiv
  • Beskattning
  • AGI
  • Praktiska övningsexempel (enbart vid fysiska utbildningar, ej vid webbinarium) 

Utbildningen är kostnadsfri men vid avbokning av tillfällena i Stockholm och Malmö av annan anledning än sjukdom och som sker senare än en vecka före utbildningsdagen debiteras en avbokningsavgift på 1000 kronor exklusive moms. Om du får förhinder och inte kan delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Vid de fysiska tillfällena bjuder på lunch mellan klockan 12.00 och 13.00. Observera att det är separat anmälan nedan. Kombinera gärna denna kurs med IAS 19-utbildningen som hålls på eftermiddagen samma dag

Möjlighet att anmäla dig till höstens utbildningar kommer efter sommaren.